Nieuws NL

De wereldwijde vraag naar voedsel neemt snel toe. Volgens wetenschappers is de totale vraag in 2050 toegenomen met 59% -98%. Om deze vraag bij te houden, is de manier waarop we ons voedsel produceren veranderd. Één van deze veranderingen is Vertical Farming; een technologie die de productie van voedsel verticaal stapelt. MechaTronix implementeerde de Mymesh module in hun CoolGrow VF om altijd de beste lichtomstandigheden te leveren voor elk gewas. ...

Mymesh Academy Op Donderdag 28 Maart hebben wij de eerste Mymesh Academy dag gehouden voor een groep van enthousiaste professionals binnen de verlichtingsbranche. De Mymesh Academy zijn wij gestart om kennis te delen en samen vooruit te kijken. Elk kwartaal zullen we samen nieuwe onderwerpen behandelen. Het eerste kwartaal van 2019 staat in het teken van conventionele verlichting en de toekomst daarvan. Zo hebben wij het over de volgende onderwerpen gehad: Evolutie van verlichting LED vs Connected LED Selectie criteria voor lichtbesturing Applicaties Connected LED Praktijksessies (Noodverlichting en Commisioning) Door deze opbouw hebben wij laten zien waar verlichting vandaan komt, hoe de lichtbesturingstechnologie zich ontwikkelt en waar we als industrie naartoe gaan. Werk jij met LED, heb jij een interesse in verlichting of wil je meer weten over IoT, schrijf je dan in voor de Mymesh Academy. Je kan je hier meteen inschrijven voor de cursusdag van 23 April.   (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)) { js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })() powered by Typeform...

Tegenwoordig rijdt je stofzuiger zelf al rondjes, regelt een magazijne haar distributie automatisch en bezorgen de eerste vrachtwagens al autonoom hun goederen. IoT staat nog in de kinderschoenen maar toch herdefinieert het nu al onze maatschappij en industrieën. Óók in de verlichtingsmarkt gebeurt er erg veel omtrent dit onderwerp. Hiervoor is Mymesh Academy in het leven geroepen. Mymesh Academy is het initiatief voor kennisuitwisseling op het gebied van duurzame slimme verlichting. We zijn op dit moment druk aan het opbouwen voor de eerste Mymesh Academy dag. Er heeft zich een leuke groep cursisten aangemeld om meer te leren over de wereld van duurzame slimme verlichting en de toekomst daarvan. We moeten hier nog even de puntjes op de I zetten en dan zijn we helemaal klaar voor grote dag van morgen. Wij hebben er zin in!  ...

Informatieplicht energiebesparing Het zal u niet zijn ontgaan dat we in Nederland duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Door nieuwe regelgeving -welke op 1 juli 2019 van kracht wordt- zullen bedrijven en organisaties verplicht informatie moeten delen over hun energiebesparing. Hierdoor kan de overheid informatiegestuurd gaan handhaven en organisaties stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Wat betekent dit voor u? Ieder bedrijf/organisatie, dat onder deze verplichting valt, moet iedere 4 jaar een energierapportage indienen bij het bevoegd gezag (RVO). In deze rapportage maken bedrijven en organisaties inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen zij hebben toegepast en hoeveel energie zij verbuiken en/of hebben verbruikt. Uitzonderingen Sommige bedrijiven en organisaties vallen onder een uitzonderingsregel. Zij hoeven dus niet te voldoen aan deze rapportageplicht. De tekst van de RVO leest als volgt:" Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh én een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3. Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, zijn aangewezen als omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen. Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem." Voor meer informatie en de regelgeving omtrent meerderjarenplanning adviseren wij even op de website van de RVO te kijken. Hoe kan een inrichting een rapport indienen? Via eloket van de RVO dient iedere drijver van de inrichting het rapport in bij RVO.nl (of laat het indienen). Handhaving Wanneer een bedrijf/organisatie valt onder deze wetgeving zullen zij moeten voldoen aan de gestelde eisen. Als dit wordt nagelaten zal de overheid "handhaven". Zoals zij het zelf omschrijven: "Het bevoegd gezag moet handhavend optreden als "een  drijver" zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding." Slimme verlichting De regels worden aangescherpt en duurzaamheid staat prominent op de agenda. Elke organisatie wordt door de overheid aangespoord om hierin duidelijke stappen te ondernemen. Slimme verlichting kan hierbij ontzettend helpen; het verdient zichzelf snel terug en zorgt voor een grote kostenbesparing op de kort en lange termijn door besparing op energie. De overheid vraag om duidelijke rapportages iets wat meer inhoud dan simpelweg de meterstand aflezen. Mymesh stelt u in staat om heel gedetailleerd uw energiebesparingen inzichtelijk te maken door middel van duidelijke rapportages. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op. Als u overgaat op LED komt u in aanmerking voor subsidie.   ...

Samen met partner 8point3 LED  nam Chess deel aan het initiatief "60 acts for a better life" van Ensto, een leverancier van slimme elektrische oplossingen in het VK. Samen hebben we Mymesh gedoneerd aan het Multiple Sclerosis Centre in Bournemouth. Dit zorgt voor een grotere veelzijdigheid van de ruimte en het bespaart flink op toekomstige elektriciteitsrekeningen waardoor er nog meer kan worden geinvesteerd in de patienten. "Multiple sclerose, oftewel MS-disease, is een chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast, waardoor mobiliteit en prestaties worden beperkt. Het MS-centrum van Bournemouth biedt een sociale omgeving voor patiënten om de aandoening te behandelen, terwijl zij deelnemen aan leuke activiteiten. De inefficiënte en energieverslindende lampen van de centrale hal moesten begin december vervangen worden voor 15 nieuwe DL6X6 Dali LED-flatpanelfittingen. Het werk werd voltooid met Mymesh, een draadloos lichtbesturingssysteem van Chess Wise via 8point3 LED Ltd. De hal is een echte multifunctionele ruimte, die wordt gebruikt voor eten, bingo, handwerk, filmavonden en feesten. Met dit dimbare systeem kunnen de verlichtingsniveaus worden ingesteld om elk evenement op een meer geschikte manier te laten plaatsvinden. De klanten van het MS Center waren verbaast over de installatie snelheid en de grote verandering die de nieuwe verlichting met zich meebracht - "het lijkt een totaal nieuwe plek!" Bron: Ensto ...

Chess lanceert de Mymesh Academy, het initiatief voor kennisuitwisseling op het gebied van duurzame slimme verlichting.    Mymesh Academy Elk kwartaal zal er een onderwerp worden behandeld om de verlichtingsprofessional verder te helpen in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Zo geven we lezingen over draadloze lichtbesturing, smart buildings/cities, systeemselectie voor projecten en ga zo maar door. Deze cursusdagen worden verzorgd door experts uit de industrie en zijn geheel kosteloos. De locatie is altijd bij ons op kantoor.   Duurzame simme verlichting Onze eerste cursus gaat over duurzame slimme verlichting. Deze dag zullen we de volgende onderwerpen behandelen: Evolutie van verlichting LED vs Connected LED Selectie criteria voor lichtbesturing Applicaties Connected LED Praktijksessies (Noodverlichting en Commisioning)   Data Dinsdag 23 April 13:00h - 16:00h​ Meld je snel aan Omdat wij beperkt plek hebben werken wij met het "first come, first served" principe. Geef je dus snel op voor onze eerste cursus. Gastdocenten Heb jij of heeft jouw bedrijf een expertise in huis en wil je deze delen met andere professionals uit het vak? Neem dan contact op met Joost.   (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)) { js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })() powered by Typeform...

Siebren de Vries -onze CTO en oprichter- presenteert vol passie wat we het komende jaar kunnen verwachten tijdens zijn jaarlijkse roadmappresentatie. Met elke mijlpaal worden er nieuwe functionaliteiten aan het netwerk toegevoegd waardoor Mymesh de beste oplossing blijft voor smart-lighting binnen de professionele markt....

Deze week waren wij present op de Lighting Days beurs in Lyon, de vakbeurs voor de Franse licht professional. Samen met Intellinnov en Liteplan presenteerde wij de veelzijdigheid van Mymesh aan het Franse publiek. Wim Hogenhout, onze sales manager,  laat in de video hieronder een paar functionaliteiten zien van Mymesh. [vc_video link='https://www.youtube.com/watch?v=iDXZVE2vuAc']...

Mede door de alsmaar strenger wordende Europese wet- en regelgeving én de gemaakte afspraken tijdens de Klimaatconferentie van Parijs komt duurzaamheid steeds hoger op de agenda te staan bij bedrijven en organisaties. Inspelend hierop zet de Nederlandse onderneming Chess op ‘Lighting Days Lyon 2019’ in op het terugdringen van het verbruik. Zo presenteren zij het revolutionaire ‘MyMesh’, een toepassing die elke lamp, op elke locatie, draadloos verbindt. Door Mymesh kan niet alleen fors worden bespaard op lichtenergie, maar ook kunnen de installatiekosten fors worden teruggedraaid.  Deze draadloze toepassing is geschikt voor lampen en noodverlichtingsarmaturen en is in combinatie met een eveneens draadloze controller en sensor te gebruiken voor de realisatie van een onbegrensd groot netwerk met een automatische lichtregeling. Een systeem dat uitsluitend inschakelt bij aanwezigheid en dimt bij daglicht. Interessant voor projecten in commercieel vastgoed, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, steden, de industriële sector en de glastuinbouwsector. In overeenstemming met de Europese regels met betrekking tot brandveiligheid en noodverlichting is het bij dit systeem mogelijk om op afstand  een of meerdere keren per jaar functie- en duurtesten uit te voeren. Om de transitie naar veilige en duurzame verlichting  te vereenvoudigen toont Chess op haar stand in Lyon een speciale LED-tube, de smartLED, ter vervanging van de nog steeds veel gebruikte conventionele T8 TL-buizen. Speciaal voor het makelijk en snel inregelen van grootschalige draadloze lichtnetwerken, als hierboven omschreven, heeft Chess een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld. Elk gebouw met traditionele TL-verlichting kan met de smartLED en de gebruiksvriendelijke app in korte tijd worden omgezet naar een slim, veilig en energie-effiënt werkend geheel. Bespaar nu tot 80% op de energiekosten ten behoeve van licht. Chess is úw partner om alle lampen, op elke locatie met elkaar te verbinden. Hiervoor wordt gewerkt met de draadloze infrastructuur Mymesh van Chess. Uw specialist voor draadloze verlichtingstoepassingen voor de professionele markt.   Standnummer: Hal 6.1, stand N08...