Simpele integratie

Sterke beveiliging

Extreem schaalbaar

Zelfsturend

Introductie

Mymesh IoT Platform Technologie

Het Mymesh IoT protocol creëert een draadloos netwerk dat functioneert als een zelfsturend platform voor de toepassing van sensoren en controllers.

 

Binnen een Mymesh netwerk organiseren sensoren en controllers zichzelf en vormen een geïntegreerd IoT platform dat zelfstandig verschillende actoren (apparaten) aanstuurt en applicaties uitvoert zonder de noodzaak voor een sturende ‘master’ computer.

 

Een Mymesh netwerk is een gedistribueerd systeem met een collectieve intelligentie. Het kent dus geen master-slave relaties. Hierdoor is het netwerk niet alleen extreem schaalbaar, maar ook bijzonder vitaal (zelf-herstellend). Met deze twee kenmerken onderscheidt Mymesh zich sterk van traditionele bekabelde of andere draadloze netwerken. Het maakt de technologie tevens geschikt voor de explosieve vraag naar schaalbare, robuuste IoT netwerken.

 

Mymesh netwerken ondersteunen verschillende end-to-end oplossingen die met succes zijn ingezet in de gebouwde omgeving, gezondheidszorg en voor wetenschappelijk onderzoek.

Mymesh is beschikbaar als:

Software op licentiebasis voor fabrikanten (OEMs)

Mymesh is op licentiebasis beschikbaar voor fabrikanten die op zoek zijn naar netwerk technologie voor de ontwikkeling van IoT-compatible apparaten en applicaties. Mymesh is toepasbaar als embedded software op Nordic chips.

Standaard Mymesh Module for OEMs

Mymesh is beschikbaar als standaard modules met een Nordic NRF of Semtech LoRa chip voorzien van de Mymesh protocol stack.

End-to-end oplossingen voor gebouwsystemen

Chess Wise ontwikkelt in samenwerking met partners end-to-end oplossingen die onafhankelijk of integraal kunnen worden toegepast om de prestaties van gebouwen of infrastructuursystemen te verbeteren.
• De Mymesh Building Light Control (BLC) productlijn biedt een totaal oplossing voor slimme verlichting in gebouwen.
• De productlijn voor Plug & Play Blinds (partner Verosol) biedt een totaal oplossing voor draadloze zonwering die draait op zonne-energie.

End-to-end oplossingen voor infrastructuur systemen

• De Mymesh Outdoor Light Control (OLC) productlijn biedt een totaal oplossing voor slimme straat & buitenverlichting.

Samenvatting inhoud

• Hoe werkt het: Control – Sense – Configure – Maintain

• Mymesh versus traditionele kabel- en draadloze netwerken

• De netwerk architectuur

• Het Mymesh protocol en haar communicatie methodiek

• Netwerk Beveiliging

• Kernkwaliteiten en voordelen

Vraag onze technische en/of security white paper aan (Engels):

Mymesh Technologie

Naar voorbeeld van de natuur

De ontwikkeling van het Mymesh protocol is geïnspireerd op het gedrag van natuurlijke organismen.

 

De natuur toont mooie voorbeelden van zichzelf organiserende cellen, die allemaal bijdragen aan een organisme als geheel. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze hersencellen, mierenkolonies en vogelzwermen. Organische systemen groeien in omvang en gedrag, simpelweg door de toevoeging van een cel die automatisch een onderdeel wordt van het geheel.

 

Ooit wel eens gebiologeerd staan kijken naar een zwerm spreeuwen?

 

Spreeuwen kunnen samen ongelooflijk snel gecoördineerde bewegingen maken. Het lijkt wel magie. Hoe kan het dat spreeuwen nooit tegen elkaar opbotsen? Of scherper gesteld, hoe kan een enkele vogel een afwijkende beweging inzetten terwijl alle vogels druk bezig te reageren op de beweging van elke andere spreeuw en hoe doen ze dit zo ongelooflijk snel? Giorgio Parisi, een theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Rome, zegt hierover;

 

“De verandering in de gedragstoestand van één dier beïnvloedt en wordt beïnvloed door die van alle andere dieren in de groep, ongeacht de omvang van de groep.

 

Ongehinderd door schaal afhankelijke correlaties heeft elk dier een effectief waarnemingsveld dat vele malen groter is dan het bereik van zijn directe interactie. Hierdoor is de reactie van de totale zwerm vogels op verstoringen extreem snel.”

 

Ongeacht de omvang, het systeem werkt.

 

Het systeem – de zwerm – is uiterst schaalbaar en veerkrachtig. Als een vogel verandert van snelheid of richting, dan veranderen de anderen razendsnel mee. De vraag blijft echter hoe een individuele vogel een verandering in kan zetten als ze allemaal zo druk bezig zijn met reageren op elkaars bewegingen? En nog belangrijker, hoe doen ze dat zo snel?

Verder onderzoek heeft aangetoond dat elke vogel in werkelijkheid alleen reageert op de vogels die het meest dichtbij zijn, en dat de beweging van de zwerm het resultaat is van een serie korte afstand reacties.

 

Eén vogel heeft alleen invloed op zijn zeven naaste buren. Dus het gedrag van een enkele vogel beïnvloedt zijn zeven naaste buren, en elk van de bewegingen die de buren maken beïnvloedt vervolgens het gedrag van hun zeven naaste buren en ga zo maar door. Dit is waarom een zwerm spreeuwen er uit ziet als een kronkelende wolk waarin sommige delen in één richting bewegen op één snelheid en andere delen in een andere richting bewegen op een andere snelheid.

 

Het gedrag van natuurlijke organismen zoals een zwerm vogels werd het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Mymesh

 

Een volledige mesh netwerk waarin alle nodes als gelijke met elkaar communiceren in een volledig heterarchisch systeem waarin elke (extra) node vanzelf bijdraagt aan ​​een steeds krachtiger en efficiënter netwerk. In de bovenstaande analogie zijn de vogels de netwerk nodes en de zwerm het netwerk.